Étkezés befizetés

szeptember hóra

augusztus 23 (szerda)

8-16 óráig

 

augusztus 24 (csütörtök)

8-16 óráig

Pótbefizetésre nem lesz lehetőség!!

SIKERESEN LEZÁRULT PÁLYÁZATAINK: logo1logo2

TÁMOP 3.1.5-09/A-1-2009-0037 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) - elnyert és kifizetett összeg:15.138.760 Ft

TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0045 "Oszd meg a tudásod másokkal, ez az egyetlen módja annak, hogy halhatatlan légy" - elnyert és kifizetett összeg: 2.945.000 Ft.

A TÁMOP 3.1.6-11/3-2011-0004 "Táguló világ" pályázatban konzorciumi tagként szerepelünk a Zuglói Benedek Elek EGYMI főpályázóval. Megnyert összeg: 4.807.260 Ft.

Mindhárom pályázatunk fenntarthatósági ideje 5 év. Bővebb információk folyamatosan frissítve a pályázatok, illetve a letöltések alatt olvashatók!

Autizmussal élő kisgyermekek integrált nevelésére felkészítése vizuális támogatással - "jó gyakorlat"

A korszerű diagnosztikai eszközök, eljárások elterjedésével, érzékenyebbé válásával, valamint az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos ismeretek szélesebb körben történő megismerésével egyre fiatalabb életkorban válik lehetővé az autizmussal élő, sajátos nevelési igényű személyek felismerése, diagnosztizálása.

Növekvő mértékben ismerik fel az óvodapedagógusok is bizonyos gyermekeknek a kortársaiktól eltérő, fejlődését, a jellegzetes, - szociális készségek, kommunikáció, rugalmatlan gondolkodás, fantázia, szenzoros érzékelés - területén jelentkező tüneteket, és jelzik a szülők, szakemberek felé a kivizsgálás szükségességét.

Több éve nyújtunk segítséget olyan kerületi óvodáknak, melyek felvállalták többek között a szakértői bizottság által integráltan nevelhetőnek jelzett autizmussal élő gyermekek óvodai nevelését is.

A segítségnyújtás utazó gyógypedagógusi ellátás, egyéni fejlesztés keretében történik az autizmus spektrum-zavarral diagnosztizált gyermekek számára, illetve tanácsadás, konzultáció formájában az óvodapedagógusok, és a szülők számára.

A jó gyakorlat alapját az Autizmus Kutatócsoport alapozó tanfolyamán elsajátított autizmus specifikus módszertan képezi, erre épít, illetve ezt a módszertant fejleszti tovább.

A Jó Gyakorlat jelenlegi formáját a hétköznapok munkája alakította ki és éppen ezért maximálisan igazodik a gyermekhez.

Az autizmussal élő gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális készségek, illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás területén tapasztalható kognitív nehézség, a beszéd szintjéhez képest károsodott kommunikáció, az egyenetlen intelligencia, illetve képességprofil valamint a következményes sztereotip viselkedés, érdeklődés, aktivitás.

Nagyon fontos a korai beavatkozás, fejlesztés biztosítása, ugyanis minél előbb kezdjük el az intenzív, egyénre szabott fejlesztést, annál nagyobb valószínűséggel kapja meg a gyermek azt a segítséget, mellyel nagyobb sikerrel lehet majd beilleszteni őt a közösségbe. A korai életkorban elkezdett fejlesztéssel nagyobb esély van a viselkedésproblémák kialakulásának megelőzésére, illetve mérséklésére is.

A Jó Gyakorlat alapja a gyermek alapos megismerése. Része, a szoros együttműködés, a közös munka a szülőkkel, illetve a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógussal, vagy bölcsődében a gondozókkal.

A gyermekkel való foglalkozások során szükség van a folyamatos ellenőrzésre, módosításokra, az egyéni sajátosságok figyelembe vételére. Új készségek tanítása minden esetben egyéni fejlesztési helyzetben történik, azonban minden elsajátított ismeretet élethelyzetekben, különböző körülmények között, különböző személyekkel is szükséges gyakorolni. Az elsajátított ismeretek változatos helyzetekben való alkalmazása, a tanultak folyamatos szinten tartása része a fejlesztésnek.

Munkánknak fontos részét képezi a pedagógusok, óvodapedagógusok, a szülők, tágabb értelemben véve a társadalom felkészítése, támogatása a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására. Ezt a célt szolgálja minden olyan tevékenységünk, mely a tájékoztatást, a konzultációt, a közös munkát szorgalmazza. Szakmai szolgáltatásaink bővülő köre is ezt tükrözi.