Étkezés befizetés

szeptember hóra

augusztus 23 (szerda)

8-16 óráig

 

augusztus 24 (csütörtök)

8-16 óráig

Pótbefizetésre nem lesz lehetőség!!

SIKERESEN LEZÁRULT PÁLYÁZATAINK: logo1logo2

TÁMOP 3.1.5-09/A-1-2009-0037 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) - elnyert és kifizetett összeg:15.138.760 Ft

TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0045 "Oszd meg a tudásod másokkal, ez az egyetlen módja annak, hogy halhatatlan légy" - elnyert és kifizetett összeg: 2.945.000 Ft.

A TÁMOP 3.1.6-11/3-2011-0004 "Táguló világ" pályázatban konzorciumi tagként szerepelünk a Zuglói Benedek Elek EGYMI főpályázóval. Megnyert összeg: 4.807.260 Ft.

Mindhárom pályázatunk fenntarthatósági ideje 5 év. Bővebb információk folyamatosan frissítve a pályázatok, illetve a letöltések alatt olvashatók!

„Nekünk a figyelem játék!” - figyelemfejlesztés alsó tagozatos gyermekek számára, kiscsoportos formában - "jó gyakorlat"

(ez a jó gyakorlat még elbírálás alatt áll)

A jó gyakorlat célja, hogy a figyelmi problémákkal küzdő gyermekek kiscsoportos formában, játékos feladatokkal és magával a játékkal kellemes légkörben fejlődjenek.

A gyakorlat hatására javul a tanulási teljesítmény, megismerő tevékenységük hatékonysága és szociális készségeik is fejlődnek.

A program fő és kiemelt céljának megvalósítása mellett alkalmas a gyermekek önismeretének, önbizalmának fejlesztésére, a közösségi viselkedésmódok elsajátítására, valamint érzelmi nevelésükre is.

Egyre több gyermek érkezik az iskolába úgy, hogy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságtól szakvéleménnyel rendelkezik, sajátos nevelési igényű és különleges gondozásra szorul.

Az általános iskolába érkező gyermekek problémái között nagyon gyakori a tanulási folyamatot és az iskolai beilleszkedést megnehezítő, az optimálistól eltérő figyelmi állapot.

A tanítóknak nap, mint nap nehézséget okoz, hogy a figyelemproblémás gyerekek esetében az információ felvétele nem hatékony, ezért tanulásuk eredményessége elmarad az elvárttól. Időnként magatartásukkal az órát is megzavarják.

Köztudott, hogy a tanulás eredményességét alapvetően meghatározza a figyelmi működés mértéke, színvonala.

Jó gyakorlatunk csoportmunkán alapul. A csoportmunka egy időben több azonos problémával küzdő gyermek ellátását teszi lehetővé nagy hatékonysággal.

A csoport kialakításánál az a legoptimálisabb, ha különböző évfolyamú, és különböző osztályba járó, de az általános iskola alsó tagozatát végző gyermekekből áll. Erre azért van szükség, mert nagyobb alkalmazkodást igényel a gyermekektől. Nem ismerik közelebbről egymást, más életkorral, más ismerettel találkoznak, de ezentúl együtt kell működniük.

Az ajánlott csoportlétszám 2-5 fő.

A program heti egy csoportfoglalkozásra készült. Egy foglalkozáson belül különböző területek fejlesztése is megjelenik, így a személyiségfejlesztés, a viselkedéskultúra alakítása fontos helyet kap a programban.

Fontos, hogy a foglalkozások helye semmiképpen ne a tanteremben legyen. Fejlesztőszoba, játék- vagy klubszoba alkalmasabb. Próbáljuk a gyermeket kiemelni a foglalkozás idejére a tanteremből, hiszen ott mást várnak el tőle, az a tanulás és ismeretszerzés helyszíne. Nem szabad, hogy feladatnak, elvárásnak tekintse ezeket az alkalmakat.

Nagyon jó, ha az intézményben van erre kialakított és felszerelt fejlesztő helyiség. Szükséges a nagyobb tér, mert játékoknál gyakori a helyváltoztatás. Ideálisak a mozgatható székek, hiszen van, amikor asztalnál folyik a tevékenység, de olyan is, amikor körbe, vagy szembe ülnek egymással, mert fontos a szemkontaktus.

Kiemelt cél a figyelemproblémák fő területeinek fejlesztése. Így kiemelt a figyelem összpontosítási szintjének, a rövid ideig fenntartható figyelemnek, a figyelem megosztásának, valamint a figyelem terjedelmének fejlesztése.

A figyelem fejlesztése mellett több területre kiterjedő képességfejlesztés folyik: az észlelés, a gondolkodás és az emlékezet fejlesztése.

A szociális kompetenciák fejlődését is tapasztaljuk az önismeret, önmagával szembeni elvárás, az önbizalom, és a másokkal szembeni viselkedés, valamint a kommunikáció területén.

Tapasztalataink szerint a program több képességterület együttes fejlesztésével hatékonyan befolyásolja a gyermekek teljesítményét. A tanórákon több ideig lesznek képesek egy feladat sikeres megoldásán dolgozni. Egyre inkább elfogadják kötelességeiket, bírják az időnként hosszadalmasabb, számukra talán kevésbé motiváló gyakorló feladatok kitartó végzését.

Egyre jobban tudják kezelni a feléjük irányuló információk feldolgozását, sorrendjét.

A csoportban végzett munka megtanítja őket egymás véleményének elfogadására, tiszteletben tartására, egymás meghallgatására. Megtanulnak társaikkal együtt játszani.

Megfigyelések szerint ezek a gyermekek nagyon nehezen fogadják el a játékban a vereséget. Eredménynek tekintjük, ha érzelmeiket tudják kezelni. Elfogadják, belátják, hogy időnként tőlük függetlenül is megtörténhetnek számukra negatív események.

Az együtt, és önállóan végzett munkák során, feladat megoldási rutint, algoritmust sajátítanak el, amit tanulmányi munkájukban alkalmazhatnak.

A komplex fejlesztés hatására a gyermekek tanulási teljesítménye, iskolai életük sikeressége nő.