Étkezés befizetés

szeptember hóra

augusztus 23 (szerda)

8-16 óráig

 

augusztus 24 (csütörtök)

8-16 óráig

Pótbefizetésre nem lesz lehetőség!!

SIKERESEN LEZÁRULT PÁLYÁZATAINK: logo1logo2

TÁMOP 3.1.5-09/A-1-2009-0037 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) - elnyert és kifizetett összeg:15.138.760 Ft

TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0045 "Oszd meg a tudásod másokkal, ez az egyetlen módja annak, hogy halhatatlan légy" - elnyert és kifizetett összeg: 2.945.000 Ft.

A TÁMOP 3.1.6-11/3-2011-0004 "Táguló világ" pályázatban konzorciumi tagként szerepelünk a Zuglói Benedek Elek EGYMI főpályázóval. Megnyert összeg: 4.807.260 Ft.

Mindhárom pályázatunk fenntarthatósági ideje 5 év. Bővebb információk folyamatosan frissítve a pályázatok, illetve a letöltések alatt olvashatók!

Az intézmény rövid története

A XVII. kerületben a gyógypedagógiai oktatás az 1948-49-es tanévben kezdődött.

Az általános iskolákban kisegítő osztályok nyíltak, ahol 15-20 enyhén értelmi fogyatékos, többségében állami gondozott gyermeket tanítottak.

Az 1951-52-es tanévben szerveződött meg a Kisegítő Iskola két telephellyel, Rákoskeresztúron és Rákoscsabán.

1980 januárjában költözött az iskola jelenlegi helyére, tiszta profilú iskolaként működve.

Az azóta eltelt időben a változó társadalmi igényeknek megfelelően folyamatosan módosult és bővült ez a profil.

1988-ban felvállaltuk az addig csak magántanulóként oktatott középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolán belüli, osztályban való oktatását, nevelését. Ebben az évben kezdtük el a túlkoros, deviáns gyermekek általános iskolai oktatását és nevelését felső tagozatban.

1995 óta ellátjuk az autista és az autisztikus gyermekek általános iskolai oktatását. Ettől az évtől kezdve iskolánk neve: Móra Ferenc Általános Iskola.

Azért választottuk Móra Ferencet névadónknak, mert írói ars poeticá -ját - “A szeretet az élet.” - magunkénak valljuk.

2004-től szerveztük meg a felnőtt oktatást 5- 8. általános iskolai évfolyamokon.

2005-től tevékenységünk Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként tovább bővült. Célunkká vált a kerület óvodáiba, illetve iskoláiba járó sajátos nevelési igényű gyermek különleges gondozásának biztosítása, pedagógiai szakmai szolgáltatások biztosítása.

2009. augusztus 1-jétől tagintézményünkké vált a Nevelési Tanácsadó és átvettük a jogutód nélkül megszűnt Pedagógiai Központ által ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok egy részét is. Ekkor vettük fel Gyurkovics Tibor nevét.

Az átvett feladataink:

  • a szaktanácsadás
  • a pedagógiai tájékoztatás
  • az igazgatási, pedagógiai szolgáltatás
  • a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése
  • a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat

A tehetséggondozó és tanulmányi versenyek szervezését a XVII. kerületi Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési és Sport Irodája koordinálja.

A pedagógiai értékeléssel (méréssel) kapcsolatban szintén a XVII. kerületi Polgármesteri Hivatal Oktatási, Művelődési és Sport Irodáján lehet érdeklődni.

2010. január 1-jétől hozzánk kerület a Tanuszoda, ahol a kerületi tanulók gyógyúszáson vehetnek részt