Étkezés befizetés

szeptember hóra

augusztus 23 (szerda)

8-16 óráig

 

augusztus 24 (csütörtök)

8-16 óráig

Pótbefizetésre nem lesz lehetőség!!

SIKERESEN LEZÁRULT PÁLYÁZATAINK: logo1logo2

TÁMOP 3.1.5-09/A-1-2009-0037 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) - elnyert és kifizetett összeg:15.138.760 Ft

TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0045 "Oszd meg a tudásod másokkal, ez az egyetlen módja annak, hogy halhatatlan légy" - elnyert és kifizetett összeg: 2.945.000 Ft.

A TÁMOP 3.1.6-11/3-2011-0004 "Táguló világ" pályázatban konzorciumi tagként szerepelünk a Zuglói Benedek Elek EGYMI főpályázóval. Megnyert összeg: 4.807.260 Ft.

Mindhárom pályázatunk fenntarthatósági ideje 5 év. Bővebb információk folyamatosan frissítve a pályázatok, illetve a letöltések alatt olvashatók!

Referencia intézménnyé válás

Az intézményünk referencia intézménnyé válásáról

Intézményünk tevékenysége szinte megalakulásától kezdve folyamatosan bővül. Ebben az EGYMI létre jötte további lehetőségeket jelentett.

Azóta még hangsúlyosabb feladatunknak tekintjük az integráció támogatását. Gyógypedagógiai tudásunkat és szemléletünket visszük a többségi óvodákba és iskolákba. Hatalmas eredménynek tekintjük azt az érzékenyítő munkát és attitűd-formálást, melyet elvégeztünk. Eredmény, hogy ellátási körzetünkben a sajátos nevelési igényű gyermekek megkapják az őket megillető különleges gondozást. Eredményünknek tekintjük továbbá, hogy a többségi iskolákban egyre inkább természetessé válik a differenciálás, hogy a gyermekek speciális tanterv alapján, speciális tankönyvekből tanulnak, hogy a pedagógusok a gyermekek önmagukhoz mért fejlődését értékelik.

Egy az intézményünket bővítő átszervezéssel kiemelt lehetőséget kaptunk a kerületben élő sajátos nevelési igényű gyermekek összehangolt, komplex ellátására. Lehetőséget tapasztalataink, szakmai tudásunk, gyakorlatunk közös hasznosítására.

Ma - sokrétű tevékenységünk eredményeként - a szülő egy „helyen” különböző szolgáltatásokat találhat nálunk.

A többféle szakember koncentrált jelenléte azonban nemcsak az ellátott gyermek és szülei, hanem saját szakmai fejlődésünk számára is jó lehetőséget kínál, amivel élhetünk.

Munkatársaink a szakmai tudás széles spektrumát birtokolják. Rengeteg szaktudás, terápiás ismeret, tapasztalat van jelen pedagógusainkban.

Szakmai szolgáltatásainkat is folyamatosan bővítjük. Fejlesztő Műhelyünk megtermékenyítően hatott a kerület gyógypedagógusaira és fejlesztő pedagógusaira. Szakkönyvkölcsönzőnk nyitott a kerület valamennyi pedagógusa számára. Intézményi dokumentációk szerkesztéséhez, írásához szakmai segítséget nyújtunk. Integrált sajátos nevelési igényű gyermekek számára pályaválasztási tanácsot adunk. Kutatási projekteket folytattunk, valamint gyakran szervezünk nyílt napokat, előadásokat a kerület érdeklődő többségi pedagógusai számára.

Intézményünk egyik fontos jellemzője a minőségi munka iránti igény. Fontosak számunkra a ránk bízott sajátos nevelési igényű gyermekek, ezért szeretnénk nekik a legtöbbet adni. Ez indított és indít bennünket a legjobb és legcélravezetőbb módszerek alkalmazására, illetve kidolgozására. Így születtek meg „Jó gyakorlataink”, melyekben a tapasztalataink alapján kipróbált és bevált módszereinket gyűjtöttük egybe. Meggyőződésünk, hogy mindegyik égető szakmai problémákra ad választ.

Ezek ma megtalálhatóak az Educatio honlapján.

Úgy érezzük, sok szakmai tapasztalat és ismeret birtokában vagyunk, melyeket eddig is megosztottunk a velünk kapcsolatban levő intézményekkel, kollegákkal. A referencia intézménnyé válást ezen kapcsolatok kiszélesítésének tekintjük. Szakmai tapasztalataink megosztásával szeretnénk még többek számára segítséget nyújtani.

A legnagyobb kihívást talán a feladatnak való „nekigyürkőzés” jelentette, de miközben végiggondoltuk szakmai munkánkat a megadott szempontok tükrében, egyre nőtt az örömünk, látva, milyen komplex, átgondolt, egymást erősítő és kiegészítő tevékenységek jellemzik az itt folyó munkát.

A dokumentumok elkészítésével kapcsolatban az első perctől sok és hasznos információt, segítséget kaptunk az Educoop Projektiroda munkatársaitól. A feltöltés során néhány informatikai probléma felmerült, de ezek orvosolhatóak voltak.

Izgatottan készültünk az előminősítés fontos részét képező helyszíni látogatásra. Nagyon előrevivőnek és hasznosnak ítéltük a megbeszélést. Az Projektiroda szakértői nagy felkészültséggel rendelkeznek. Látogatásuk során támogatást, egyetértést és sok segítőszándékot tapasztalhattunk.

Az előminősítési folyamat jó értelemben rákényszerített bennünket munkánk végiggondolására. Ez szakmai megerősítést jelentett számunkra. Megerősítést abban, hogy tehetségesek és kreatív, jó szakemberek vagyunk. Nagy lehetőségeink vannak, és nagy lehetőségek rejlenek bennünk. Vannak perspektíváink, tudjuk, merre kívánunk haladni, és lesz erőnk is a célba jutáshoz.

Kihívásnak tekintjük a megméretést, és készek vagyunk dolgozni a referencia intézményi cím elnyeréséért. Már az eddig történtek is hasznosulnak munkánkban, így bátorítunk minden intézményt, gyűjtse össze szakmai eredményeit és induljon az előminősítésen, hogy eredményeik mások számára is hozzáférhetővé váljanak, ez pedig egymás gazdagításához vezethessen.

Adatlapról röviden összefoglalva:

Szeretnénk országosan egységes stratégián alapuló szolgáltatásokat biztosítani ref.int.-ként. Regionális szinten magas színvonalú, egyenlő hozzáférés nyújtására törekszünk a hálózati tanulási szolgáltatásokhoz. Célunk, hogy a felkészítésekkel, továbbképzésekkel a tudásátadás műhelyévé váljunk. A feladatok ellátására történő felkészülés a ref.int. –i szolgáltatás szervezésére, tevékenységrendszerének kialakítására, ellátásának módszertani előkészítésére és folyamattámogatására terjed ki.