Étkezés befizetés

szeptember hóra

augusztus 23 (szerda)

8-16 óráig

 

augusztus 24 (csütörtök)

8-16 óráig

Pótbefizetésre nem lesz lehetőség!!

SIKERESEN LEZÁRULT PÁLYÁZATAINK: logo1logo2

TÁMOP 3.1.5-09/A-1-2009-0037 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) - elnyert és kifizetett összeg:15.138.760 Ft

TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0045 "Oszd meg a tudásod másokkal, ez az egyetlen módja annak, hogy halhatatlan légy" - elnyert és kifizetett összeg: 2.945.000 Ft.

A TÁMOP 3.1.6-11/3-2011-0004 "Táguló világ" pályázatban konzorciumi tagként szerepelünk a Zuglói Benedek Elek EGYMI főpályázóval. Megnyert összeg: 4.807.260 Ft.

Mindhárom pályázatunk fenntarthatósági ideje 5 év. Bővebb információk folyamatosan frissítve a pályázatok, illetve a letöltések alatt olvashatók!

Alapelveink

Tanulóinkat képességeik maximumára kívánjuk juttatni.

Tevékenységüket motivációs bázisra építjük, önmagukhoz mért feladatokat adva számukra, hogy eredményesek lehessenek, örömhöz és tanulási sikerekhez juthassanak . Nevelő testületünk alapértékeinek tartjuk a szakmai tehetséget és tudást, az elhivatottságot, a korrektséget, a türelmet, tapintatot, együttérzést, a következetességet, a tisztességet, a személyiség tiszteletét, a sikerorientációt, a kreativitást és a közösségteremtést.

Értéknek tekintjük
 • a munka világában:
  • a munka tiszteletét,
  • becsületét,
  • a pontosságot,
  • szolidaritást,
  • a munka embert nemesítő lényegét
 • a nevelésben:
  • a becsületességet,
  • őszinteséget,
  • tiszteletet mások iránt,
  • az igazmondást,
  • segítőkészséget,
  • udvariasságot,
  • akaratot,
  • törekvést.
 • a megfelelni akarás igényét,
 • a szeretet fontosságát
 • a személyiségfejlesztésben:
  • az önismeretet,
  • társismeretet,
  • a lelki egészséget,
  • én-védelmet,
  • döntésképességet,
  • együttműködési képességet,
   • melynek következményeként a gyermek szociális intelligenciája úgy alakul, hogy a beilleszkedése eredményesebb lehet.
Fontosnak tartjuk:
 • a gyermeki jogok tiszteletben tartását
 • megértésre, szolidaritásra, szeretetre nevelést
 • az élményen alapuló sikert nyújtó tanulási formák biztosítását
 • hazánk kultúrájának, történelmi emlékeinek, hagyományainak megismertetését
 • a demokratikus magatartási formák kialakítását