A tanév rendje

A 2022/23 tanév rendje

 

 

183 tanítási nap vár a diákokra

 

 

A 2022/2023. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2022. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2023. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma 183.

A  tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart. Az  iskolák 2023. január 27-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló esetén a  szülőket az  első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tanítási szünetek:

1 .Őszi szünet

Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a  szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő)

2. Téli szünet

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3 (kedd).

3.    Tavaszi szünet

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

VÁLTOZÁS

A Kormány 368/2022. (IX. 29.) Korm. rendelete a 2022/2023. tanév rendjére alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról

1. §

(1) A  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 30.  § (4)  bekezdésében, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 34. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a tanulónak a 2022/2023. tanítási évben két alkalommal kell legalább hat összefüggő napból álló tanítási szünetet biztosítani.

(2) A  2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a  továbbiakban: R.) 7.  § (2)  bekezdésében foglaltaktól eltérően a  2022/2023. tanévben a  téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő).

(3) Az  Nkt. 4.  § 31.  pontjától, az  Szkt. 34.  § (1)  bekezdés b)  pontjától, valamint az  R. 2.  § (2)  bekezdésétől eltérően a 2022/2023. tanévben a tanítási év utolsó tanítási napja 2023. június 16. (péntek).

(4) Az R. 7. § (1) bekezdésében meghatározott őszi szünet a 2022/2023. tanévben nem adható ki. Ettől a nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák sem térhetnek el.

 

Témahetek

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2023. március 6–10. között,

Digitális Témahét 2023. március 27–31. között,

 Fenntarthatósági Témahét 2023. április 24–28. között,

A Magyar Diáksport Napja 2022. szeptember 30.