Referencia intézmény

A referencia-intézmény definíciója: „Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.” https://sites.google.com/site/referenciaintezmenyek/

A referencia intézmények fontosak a közvetlen társadalmi, pedagógiai környezet számára a széleskörű szolgáltatások, a tudásmegosztás révén. Ezt a tudásmegosztást szolgálja a Jó gyakorlatok kidolgozása és felkínálása.

Többféle típusa létezik, pl. egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény az integráció szolgálatában.

A referencia intézménnyé válás egy hosszabb minősítési folyamat eredménye.

Intézményünk 2011-ben elnyerte az előminősített referencia intézmény minősítést a  TÁMOP-3.2.2. „ Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” és a TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás fejlesztés koordináció” projektek által kidolgozott eljárásrend alapján. Majd 2012/13. tanévben a referencia intézmény minősítést.