Az intézmény rövid története

Az intézmény rövid története

 

A XVII. kerületben a gyógypedagógiai oktatás az 1948-49-es tanévben kezdődött.

Az általános iskolákban kisegítő osztályok nyíltak, ahol 15-20 enyhén értelmi fogyatékostöbbségében állami gondozott gyermeket tanítottak.

Az 1951-52-es tanévben szerveződött meg a Kisegítő Iskola két telephellyel, Rákoskeresztúron és Rákoscsabán.

1980 januárjában költözött az iskola jelenlegi helyére, tiszta profilú iskolaként működve.

Az azóta eltelt időben a változó társadalmi igényeknek megfelelően folyamatosan módosult és bővült ez a profil.

1988-ban felvállaltuk az addig csak magántanulóként oktatott középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek iskolán belüli, osztályban való oktatását, nevelését. Ebben az évben kezdtük el a túlkoros, deviáns, felső tagozatos gyermekek általános iskolai oktatását és nevelését is.

1995 óta ellátjuk az autista és az autisztikus gyermekek általános iskolai oktatását. Ettől az évtől kezdve iskolánk neve: Móra Ferenc Általános Iskola.

Azért választottuk Móra Ferencet névadónknak, mert írói ars poeticá-ját magunkénak valljuk: “A szeretet az élet.”

2004-től szerveztük meg a felnőtt oktatást 5- 8. általános iskolai évfolyamokon.

2005-től tevékenységünk Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként tovább bővült. Célunkká vált a kerület óvodáiba, illetve iskoláiba járó sajátos nevelési igényű gyermek különleges gondozásának biztosítása, pedagógiai szakmai szolgáltatások biztosítása.

2009. augusztus 1-jétől tagintézményünkké vált a Nevelési Tanácsadó és átvettük a jogutód nélkül megszűnt Pedagógiai Központ által ellátott pedagógiai-szakmai szolgáltatási feladatok egy részét is. Az átszervezések gyökeres változást jelentettek, amit névváltoztatással is szerettünk volna hangsúlyozni. Ekkor vettük fel Gyurkovics Tibor nevét.

 2010. január 1-jétől hozzánk került a Tanuszoda, ahol a kerületi tanulók gyógyúszáson vehettek részt. Ez egy rövid időszakot ölelt fel, mivel a 2013/14. tanév ismét szerkezeti változást hozott, a Nevelési Tanácsadó és a Tanuszoda a továbbiakban nem tartozik intézményünkhöz.

A 2015/2016. tanévtől reagálva a szülői igényekre, a kerület oktatási irányát követve indult el óvodai csoportunk, ahol értelmileg sérült kisgyermekek nevelését vállaljuk fel.

Folyamatos változások után jelenleg Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működünk.