Jó Gyakorlatok

Autizmussal élő kisgyermekek integrált nevelésére felkészítés vizuális támogatással

 

 

Több éve nyújtunk segítséget azoknak a kerületünkben működő óvodáknak, melyek felvállalták - többek között - a Szakértői Bizottság által integráltan nevelhető, autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek óvodai nevelését.

A segítségnyújtás utazó gyógypedagógusi ellátás, egyéni fejlesztés keretében történik az autizmus spektrum zavarral diagnosztizált gyermekek számára, illetve tanácsadás, konzultáció formájában az óvodapedagógusok, és a szülők számára.

A jó gyakorlat alapját az Autizmus Kutatócsoport alapozó tanfolyamán elsajátított autizmus specifikus módszertan képezi, erre épít, illetve ezt a módszertant fejleszti tovább.

A Jó Gyakorlat jelenlegi formáját a hétköznapok munkája alakította ki és alapja a maximális igazodás az adott gyermek egyéni szükségleteihez és az autizmus spektrum zavarról jelenleg rendelkezésünkre álló tudományosan igazolt ismeretekhez.

Az autizmussal élő gyermekre legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális készségek, illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás területén tapasztalható kognitív nehézség, a beszéd szintjéhez képest károsodott kommunikáció, az egyenetlen intelligencia, illetve képességprofil valamint a következményes sztereotip viselkedés, érdeklődés, aktivitás.

Nagyon fontos a korai beavatkozás, fejlesztés biztosítása, ugyanis minél előbb kezdjük el az intenzív, egyénre szabott fejlesztést, annál nagyobb valószínűséggel kapja meg a gyermek azt a segítséget, mellyel nagyobb hatékonysággal, eredménnyel lehet majd beilleszteni őt a közösségbe. A korai életkorban elkezdett fejlesztéssel nagyobb esély van a viselkedésproblémák kialakulásának megelőzésére, illetve mérséklésére is.

A Jó Gyakorlat alapja a gyermek alapos megismerése. Része, a szoros együttműködés, a közös munka a szülőkkel, illetve a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógussal.

A gyermekkel való foglalkozások során szükség van a folyamatos ellenőrzésre, módosításokra, az egyéni sajátosságok figyelembe vételére. Új készségek tanítása minden esetben egyéni fejlesztési helyzetben történik, azonban minden elsajátított ismeretet élethelyzetekben, különböző körülmények között, különböző személyekkel is szükséges gyakoroltatni. Az elsajátított ismeretek változatos helyzetekben való alkalmazása, a tanultak folyamatos szinten tartása része a fejlesztésnek.

A Jó Gyakorlat szerves része a Carol Gray által fejlesztett „szociális történet” módszer óvodások szintjéhez átformált, módosított változata. Mivel óvodás életkorú gyermekek számára készülnek, a vizuális támogatásnak, a képi információnak erőteljesebb szerepe van.

Munkánknak fontos részét képezi a pedagógusok, óvodapedagógusok, a szülők, tágabb értelemben véve a társadalom felkészítése, támogatása a sajátos nevelési igényű gyermekek befogadására. Ezt a célt szolgálja minden olyan tevékenységünk, mely a tájékoztatást, a konzultációt, a közös munkát szorgalmazza. A Jó Gyakorlatot elsősorban integráltan nevelkedő autizmus spektrum zavarral diagnosztizált óvodás életkorú gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusoknak, óvodapedagógusoknak ajánljuk.

„Ügyes viselkedés” szociális történet egy gyermek füzetéből

 

„Használjunk zsebkendőt” szociális történet egy gyermek füzetéből

 

A Jó Gyakorlat szerzője: Lukácsné Kovács Katalin, utazó gyógypedagógus