EGYMI - Mozgásfejlesztés

Mozgásfejlesztés

 

A gyermek számára a mozgás örömforrás. Csak az érző cselekvő egyén ismerheti meg önmagát. Ezért az időben elkezdett mozgásfejlesztés nagyon fontos. Jótékonyan hat az izomzat fejlődésére, a csontozat erősödésére, a légzésre, a vérkeringésre, az anyagcserére, az étvágyra és az alvásra is. Mozgásfejlesztés hatására a gyermek erősödik, testi, szellemi fejlődése kiegyensúlyozottabbá válik. A gyermek elsajátítja a jó testtartást, fizikai tulajdonságai (gyorsaság, erő, kitartás, ügyesség), idegrendszere, reakcióképessége fejlődik. Megelőzhető a különböző deformitások kialakulása. A gyermekek megtanulnak a körülményekhez alkalmazkodni, megfelelően mozogni, erejüket beosztani. Ez önbizalmukra is jó hatással van.

Az óvodás, kisiskolás gyermekek legfontosabb megnyilvánulási formája a mozgás. Fejlesztése az egész személyiségre kihat. Fontos, hogy izomzatukat arányos terhelés érje. Mozgásos tapasztalatok szerzésével fejleszthetők az értelmi műveletek, a figyelem, a kreativitás, a testséma, a finommotorika, a térérzékelés, a lateralitás, a térben és időben való tájékozódás, a helyzetfelismerés, illetve az alkalmazkodó képesség. Mindezek mellett fejlődik a gyermekek látása és a hallása is. A mozgásfejlesztést nem lehet elkülöníteni a gyermek fejlődésének más területeitől. Az ortofunkciós mozgást nem külön kell gyakoroltatni, hiszen az értelmi és a mozgásfejlesztés szorosan összetartoznak. A gyermek kognitív fejlesztése a mozgás fejlesztésének alapja, illetve a mozgás javulása az értelem fejlődéséhez vezet. Az egyes foglalkozások anyagának összeállításánál nagyon figyelünk az egyéni képességek figyelembe vételére. A foglalkozások meleg, határozott légkörben folynak. Az órák norma- és követelményrendszere határozott, következetes. A különböző tevékenységek során a gyermekek megtanulják betartani a szabályokat, ami segíti beilleszkedésüket a csoportba. Mozgásfejlesztés kapcsán a gyermek cselekedve növekszik, megismeri önmagát, és az őt körülvevő világot. Előbb megismeri, majd elfogadja korlátait. Megtanul velük együtt élni.

Sokszor a kiscsoportos fejlesztés motiváló hatású lehet, hiszen a gyermekek példát mutatnak egymásnak. Ha az egyik gyermeknek sikerül valami újat elérni, a többiek addig próbálkoznak, amíg ők is elérik a kitűzött célt. Ez óriási ösztönző hatással bír.

A továbblépés érdekében igen fontosnak tartjuk, hogy a gyermek környezetében lévő felnőttek következetesen és egységesen várják el a már elért eredményeket.

 

A másság az élet része, ami életünket gazdagabbá teheti.

 

                                                                                             Tóthné Joó Mariann

                                                                                                 konduktor