EGYMI - Utazó gyógypedagógusok

Bemutatkozik az utazó hálózat

Utazó hálózatunk gyógypedagógusai a XVII. kerület általános és középiskoláiban, valamint óvodáiban foglalkoznak azokkal a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, akik a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján integrált keretek között nevelhetők, taníthatók.

Munkánk célját mindig az adott gyermek megfigyelése, a munkaközösségünk által kidolgozott részletes szakmai felmérés révén megismert kiindulási állapot, a szakértői véleményben leírt javaslatok, valamint nem utolsó sorban az óvodapedagógusok, pedagógusok, és a család észrevételei alapján határozzuk meg. A fejlesztések személyre szabott egyéni fejlesztési terveken alapulnak, és többnyire kiscsoportos formában valósulnak meg.

Munkánk legfontosabb területei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, a mozgásfejlesztés és a logopédiai fejlesztés.

 

Komplex gyógypedagógiai fejlesztés

A foglalkozások elsősorban a kognitív készségek fejlesztésére terjednek ki, de emellett a gyermekek együttműködési készségének alakítására, irányíthatóságuk javítására, a helyes közösségi viselkedési szabályok megértésére, tudatosítására és betartására is.

Mind az óvodákban, mind az iskolákban a képességek fejlesztése mellett hangsúlyt kap a kommunikáció, a bizalom erősítése, a feszültségoldás. Ezt szolgálják pl. az órai eleji beszélgetések, amikor a gyermekek mesélhetnek élményeikről, érzelmeikről. Oldott óravezetéssel, játékos feladatok kitalálásával, a gyermek sikerélményhez juttatásával is ezt igyekszünk elérni. Emellett a szerepjátékok erősítése, bátorítása, azokba való bekapcsolódás jelent további fejlesztési lehetőséget több területen is.

Az iskolában fontos célunk, hogy a tanulók képességeikhez mérten megállják a helyüket a tanulmányi munka terén, tudják teljesíteni a rájuk szabott követelményeket. A képességfejlesztések azokra a területekre irányulnak, melyek szükségesek a tananyag minél jobb elsajátításához. A foglalkozások szervezése során törekszünk arra, hogy a képességfejlesztések mellett, pl. a magyar és matematika tantárgyak éppen aktuális anyagrészét is legyen mód gyakorolni, mélyíteni.

Fontosnak tartjuk az eredményes munkához, hogy megnyerjük a gyermekeket, hiszen hosszú távú folyamatról van szó, és a családok részvétele, aktív szerepe nélkülözhetetlen a sikerességhez.

Partnerünknek tekintjük a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógust, pedagógust, akinek jelentős szerepe van abban, hogy a foglalkozásainkon tanultak gyakorlásra és alkalmazásra kerüljenek. Együtt dolgozunk mindannyian a közös cél, a gyermek képességeinek optimális kibontakoztatása érdekében!

 

Lukácsné Kovács Katalin

gyógypedagógus