Tanulásban akadályozottak tagozata

Tanulásban akadályozottak tagozata

 

A tanulásban akadályozott tagozaton enyhe fokban sérült gyerekek tanulnak. Az osztályok általában 5-8 fős létszámmal működnek. Minden csoporttal gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens foglalkozik, így biztosítva az egyénre szabott és differenciált oktatást. A gyerekek az oktatási törvényben megszabott kerettantervből összeállított kötelező tananyagot tanulják. A tantárgyak nevei megegyeznek a többségi iskolában oktatott tárgyak neveivel. Az ismeretek mennyisége azonban kevesebb, és több évre lebontva sajátítják el. A tankönyveket, munkafüzeteket, tanuláshoz használatos segédanyagokat, mind a gyerekek képességeihez mérten állítjuk össze. A tanórák negyvenöt percesek, de az intenzív tanulás mértékét a gyerekek motiváltsága, érdeklődése, adott érzelmi állapota jelentősen befolyásolja. A gyógypedagógusok a tanítás során minél több érzékszerv bevonásával mélyítik el az ismereteket. Fontos szerep jut látásnak, hallásnak, tapintásnak, cselekedtetésnek. Kimutatott tény, hogy amit az ember önmaga megtapasztal, annak 90%-át jegyzi meg. A mindennapi testnevelés iskolánkban is megvalósul. Az etika vagy hit-és erkölcstan közti választás lehetősége adott.

Tanulóink számára iskolai programokat szervezünk szép számmal, ilyen pl. a Mikulás, Karácsonyi műsor, Farsang, Mosolygós Nap, Kihívás napja és a Tematikus napok. Az intézményen kívüli rendezvények színesítik a mindennapokat, ilyen pl. egy-egy kirándulás, vagy mozi-és színházlátogatás, de egy érdekes kiállítás, fesztiválon való részvétel is nagy örömet jelent mindenkinek.

Délutánonként napközis csoportokban biztosítjuk a tanulók hasznos időtöltését. Elkészülnek a házi feladatok, jut idő kötetlen játékra, a pedagógus által kezdeményezett tevékenységbe is be lehet kapcsolódni, de akár szakköri elfoglaltságot, tömegsportot is választhat bárki.

A gyerekek szeretik a kihívásokat, szívesen összemérik tudásukat más hasonló helyzetű gyerekekkel, így örömmel készülnek mind a tanulmányi versenyekre, mind a kultúra egy-egy területén való a megmérettetésre.