Alapelveink

Tanulóinkat képességeik maximumára kívánjuk juttatni.

Tevékenységüket motivációs bázisra építjük, önmagukhoz mért feladatokat adva számukra, hogy eredményesek lehessenek, örömhöz és tanulási sikerekhez juthassanak . Nevelő testületünk alapértékeinek tartjuk a szakmai tehetséget és tudást, az elhivatottságot, a korrektséget, a türelmet, tapintatot, együttérzést, a következetességet, a tisztességet, a személyiség tiszteletét, a sikerorientációt, a kreativitást és a közösségteremtést.

Értéknek tekintjük
 • a munka világában:
  • a munka tiszteletét,
  • becsületét,
  • a pontosságot,
  • szolidaritást,
  • a munka embert nemesítő lényegét
 • a nevelésben:
  • a becsületességet,
  • őszinteséget,
  • tiszteletet mások iránt,
  • az igazmondást,
  • segítőkészséget,
  • udvariasságot,
  • akaratot,
  • törekvést.
 • a megfelelni akarás igényét,
 • a szeretet fontosságát
 • a személyiségfejlesztésben:
  • az önismeretet,
  • társismeretet,
  • a lelki egészséget,
  • én-védelmet,
  • döntésképességet,
  • együttműködési képességet,
   • melynek következményeként a gyermek szociális intelligenciája úgy alakul, hogy a beilleszkedése eredményesebb lehet.
Fontosnak tartjuk:
 • a gyermeki jogok tiszteletben tartását
 • megértésre, szolidaritásra, szeretetre nevelést
 • az élményen alapuló sikert nyújtó tanulási formák biztosítását
 • hazánk kultúrájának, történelmi emlékeinek, hagyományainak megismertetését
 • a demokratikus magatartási formák kialakítását