Álláslehetőség

Kelet-Pesti Tankerületi Központ

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet

a Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1 fő gyógypedagógus

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

székhely: 1172 Budapest, Naplás u. 60

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

SNI-s tanulók oktatása, fejlesztése, szegregált intézményben

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

·       gyógypedagógusi végzettség

·       büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·       az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata

·       részletes szakmai önéletrajz

·       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2017.10.09

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06-30-814-8250  telefonszámon.

 

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot írásban, gyurkovics@gyurkovics.hu e-mail címre kérjük elküldeni 2017.szeptember 29.-ig

Kérjük a tárgy mezőben feltüntetni a munkakör megnevezését: „Utazó gyógypedagógus”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag elbírálását követően a kiválasztott pályázók személyes beszélgetésen vesznek részt az iskolában. Az intézményvezető véleménye és javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2017. október 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

a Gyurkovics Tibor Általános Iskola honlapja (www. gyurkovics.hu )

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. ………………………………..

Vissza a listához