Gyógypedagógiai asszisztens álláslehetőség

Kelet-Pesti Tankerületi Központ

Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola, és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

1 fő gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére

 

Jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Székhely : 1172 Budapest, Naplás u. 60

 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

  • Együttműködik a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló foglalkozásain, a tanórán és tanórán kívüli tevékenységekben a pedagógusokkal és a gyermekekkel.

 

  • Segít az oktatás-nevelés tárgyi feltételeinek előkészítésében, a gyógypedagógus irányításával eszközöket készít, tevékenyen részt vesz a tanulók játékra nevelésében, a játékok kezdeményezésében, szervezésében, a motivációban.

 

Illetmény és juttatások:

Munka Törvénykönyve szerint.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz.

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör azonnal betölthető.

A pályázattal kapcsolatosan további információ 06-30-368-8528 vagy 06-1-257-0562 telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot írásban, gyurkovics@gyurkovics.hu e-mail címre kérjük elküldeni.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag elbírálását követően a pályázók személyes beszélgetésen vesznek részt az iskolában. Az intézményvezető véleménye és javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

Folyamatos.

 

Vissza a listához