Bemutatkozik a Szivárvány csoport

Gyurkovics Tibor Óvoda

Szivárvány csoport

Az óvoda 2015 novemberében nyitotta meg kapuit a Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI új intézményegységeként. 2017 decembere óta a központi telephely udvarán található új, szépen berendezett konténerben kaptunk helyet. 2020. novemberében az Edző téren üresen álló óvodai épületben kaptunk helyet.

Kis létszámú óvodai csoportunk 3-8 éves sajátos nevelési igényű (enyhe-, középsúlyos értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavarral élő) gyerekek számára létesült. A gyermekeket Budapest XVII. kerületéből vesszük fel. Minden gyermek a szülő kérésére és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerül intézményünkbe.

A fejlesztő-nevelő munkát egy gyógypedagógus, két gyógypedagógiai asszisztens és egy dajka végzi. A fejlesztő munkát segíti egy logopédus és egy konduktor. Az idei tanévben a gyerekek heti 1 órában református hitoktatásban is részesülnek.

Az óvodai élet heti tevékenységi formáit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja határozza meg, melyek: a játék, a vers és mese, az ének, a zene és az énekes játék, a rajzolás, a mintázás és a kézi munka, valamint a mozgás. Projektmódszer szerűen dolgozunk, minden hét kap egy témát és ehhez kapcsoljuk a csoportos foglalkozások tartalmát. Nevelési évünket színesítik és tagolják a különböző ünnepek.

A csoportos foglalkozások mellett nagy hangsúlyt fektetünk a saját képességekhez igazodó egyéni fejlesztésekre és az önálló strukturált munkára.

Az autizmussal élő gyermekek számára a vizuálisan támogatott, térben és időben strukturált környezet kialakításával törekszünk az óvodai életet, a tevékenységek sorát bejósolhatóvá és biztonságossá tenni. 

Óvodánk kiemelten fontosnak tartja a szülőkkel való szoros együttműködést, a napi személyes találkozások mellett évente 2-3 fogadóórát tartunk, és legalább kétszer írásban is tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről.

Az óvoda kapcsolatot tart továbbá azokkal a társintézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (korai fejlesztők, bölcsőde, védőnői hálózat, gyermekorvosok, Rákosmenti Életfa Humán Segítő Szolgálat), az óvodai élet alatt (Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédiai szolgálat, szakmai alapítványok), és az óvodai élet után (általános iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyerekek életében. 

Célunk a megfelelő érzelmi biztonság nyújtásán túl egy olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a sérülés specifikumát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi érettség kialakítását, az iskolában történő beválás érdekében.

 

Életképek: