Bemutatkozik a Szivárvány csoport

Gyurkovics Tibor Óvoda

Szivárvány csoport

Az óvoda 2015 novemberében nyitotta meg kapuit a Gyurkovics Tibor  Óvoda Általános Iskola és EGYMI új intézményegységeként. A Szivárvány csoport az iskola szomszédságában található Rákosmenti Micimackó Óvodában kapott helyet. A központi telephely udvarán található új, szépen berendezett konténer óvodába 2017. szeptemberében fogunk átköltözni.

Kis létszámú óvodai csoportunk 3-8 éves sajátos nevelési igényű (enyhe-, középsúlyos értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavarral élő) gyerekek számára létesült. A gyermekeket Budapest XVII. kerületéből vesszük fel. Minden gyermek a szülő kérésére és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerül intézményünkbe.

 

Óvodai életünk megszervezésében nagy hangsúlyt fektetünk a személyre szabott protetikus környezet kialakítására, melynek elemei: a tér és idő strukturálása, napirend és az egyéni munkarend kialakítása.

A nevelési évünket színesítik és tagolják a különböző ünnepeink.

Az óvodai élet heti tevékenységi formáit az óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg, melyek: a játék, a vers és mese, az ének, a zene és az énekes játék, a rajzolás, a mintázás és a kézi munka, valamint a mozgás. Ezen csoportos foglalkozások mellett a gyerekek egyéni komplex gyógypedagógiai fejlesztésben, logopédiai és mozgásfejlesztésben is részesülnek.

A gyermekek egészséges fejlődéséhez, fejlesztéséhez a napirend biztosítja a feltételeket a megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével, rendszeresen visszatérő ismétlődésével, mely egyben érzelmi biztonságot is jelent számukra.

 

A fejlesztő-nevelő munkát párhuzamosan két gyógypedagógus, egy gyógypedagógiai asszisztens és egy dajka végzi. A gyermekek számára az egyéni logopédiai és mozgásfejlesztést is biztosítani tudjuk..

 

Óvodánk kiemelten fontosnak tartja a szülőkkel való szoros együttműködést, a napi személyes találkozások mellett évente 2-3 fogadóórát tartunk, és legalább kétszer írásban is tájékoztatjuk a szülőket gyermekük fejlődéséről.

Az óvoda kapcsolatot tart továbbá azokkal a társintézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (korai fejlesztők, bölcsőde, védőnői hálózat, gyermekorvosok, Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat), az óvodai élet alatt (Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédiai szolgálat, szakmai alapítványok), és az óvodai élet után (általános iskolák) meghatározó szerepet töltenek be a gyerekek életében.

 

Célunk a megfelelő érzelmi biztonság nyújtásán túl egy olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a sérülés specifikumát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, szociális, értelmi érettség kialakítása, az iskolában történő beválás érdekében.

 

Életképek: